Algemene voorwaarden

Als je een draagconsult of andere afspraak boekt bij MamaLiefdevol zijn er algemene voorwaarden van toepassing. 

Ik/mij verwijst naar MamaLiefdevol, gevestigd in Koekange, KvK-nummer 84878193. Je/jij/jullie/jou verwijst naar de persoon/personen die een overeenkomst/consult aangaat met MamaLiefdevol.

Voor het consult
 • Alle consulten zijn maatwerk, het is daarom voor een goede voorbereiding van belang dat je de vragen volledig en naar waarheid hebt beantwoord. Mocht tijdens het consult blijken dat dit niet zo is, kan het consult langer duren of afgebroken moeten worden. De kosten die daaraan verbonden zijn worden doorberekend naar jou. 
 • Rokerslucht blijft in de draagsystemen hangen, daarom doe ik geen consulten in ruimtes waar gerookt wordt of waar een rokerslucht hangt. Als er in jouw huis gerookt wordt, dan kunnen we de afspraak op verzoek bij mij doen.
 • Blijkt bij aankomst op locatie dat er een rook lucht hangt in de ruimte waar er gewerkt gaat worden, dan heb ik het recht om de afspraak alsnog af te zeggen. De tot zo ver gemaakte opvangkosten, reiskosten, tijd en/of was kosten bereken ik door aan jou. 
 • Als je huisdieren hebt, graag je dieren van de draagsystemen afhouden. Zet ze zo nodig in een andere ruimte. Als er veel haren liggen verzoek ik je van tevoren te stofzuigen. Een paar haren zijn niet erg, maar het moeten er niet heel veel zijn. Mochten er echt veel haren en/of een nare geur aan de draagsystemen komen dan kan ik de was kosten in rekening brengen.
Tijdens het consult
 • Als ouder/verzorgen blijf je ten alle tijde verantwoordelijk voor je kind. Zowel voor, tijdens als na de afspraak. Ik leer je op welke wijze dragen op een verantwoorde wijze mogelijk is. Met mijn diensten geef ik enkel advies. 
 • Doordat ik zorg voor opvang van mijn kinderen en ook andere consulten heb plan ik de tijd zo goed mogelijk in. Daarom verzoek ik jou om op tijd klaar/aanwezig te zijn. Lukt dit niet, laat het mij dan tijdig weten, zo kan ik wellicht zorgen voor extra tijd.  (Zorg bijvoorbeeld dat jijzelf en je kind gegeten hebben en klaar zijn om aan de slag te gaan). Neem ook de algemene voorwaarden annuleren in acht.
 • MamaLiefdevol behoudt het recht om de prijs te bereken vanaf het afgesproken tijdstip. 
 • Het maken van foto’s of film opnames tijdens consulten is niet toegestaan. In overleg kunnen er wel foto’s gemaakt worden van het eindresultaat.
Na het consult
 • Tot een maand na het consult kan je contact met mij opnemen als je nog vragen hebt over de behandelde stof. Vaak is het dan handig om een foto of filmpje mee te sturen, zodat ik goed mee kan kijken. Mocht er langer dan een uur aan na-zorg nodig zijn dan kan ik kosten in rekening brengen.
 • MamaLiefdevol heeft het recht om, bij het niet volgen van een geheel consult, geen nazorg te leveren. Dit zal bij het afbreken van het consult kenbaar gemaakt worden en er zal geadviseerd worden om een vervolgafspraak te maken. Dit geldt bijvoorbeeld bij:

 1. Vroegtijdig vertrek.
 2. Het consult eerder afsluiten wegens ziekte of bij onrust bij je kind(eren)
 3. Maar ook als ik niet voor aanvang van de afspraak volledig op de hoogte ben van de medische situatie, waardoor ik mij niet goed hebben kunnen voorbereiden op de afspraak en deze eerder moet afsluiten door gebrek aan specifieke kennis, of materialen.
Kosten
 • De prijs van een consult staat in de verschillende pakketten op de website (www.mamaliefdevol.nl/consult). Via de mail kan je mij altijd vragen welk pakket het beste bij jou past. MamaLiefdevol kan deze tarieven onaangekondigd verhogen. Nieuwe prijzen zijn geldig, vanaf het moment dat de wijziging is gepubliceerd op de website. Eerdere prijzen komen daarmee te vervallen. Als je al een aanbieding, of overeenkomst hebt, dan blijven daarvoor nog wel de tarieven gelden van het moment van totstandkoming van de aanbieding of overeenkomst. 
 • Kilometervergoeding en parkeer kosten: Ik vraag een vergoeding per gereden kilometer. Dit staat op de pagina (www.mamaliefdevol.nl/consult). Parkeerkosten worden doorberekend. De in rekening gebrachte parkeerkosten zijn het door mij betaald bedrag aan werkelijke parkeerkosten.
 • De prijs van een knoopwijzen voor zwangeren consult staat op de website (www.mamaliefdevol.nl/zwanger). MamaLiefdevol kan deze tarieven onaangekondigd verhogen. Nieuwe prijzen zijn geldig, vanaf het moment dat de wijziging is gepubliceerd op de website. Eerdere prijzen komen daarmee te vervallen. Als je al een aanbieding, of overeenkomst hebt, dan blijven daarvoor nog wel de tarieven gelden van het moment van totstandkoming van de aanbieding of overeenkomst. 
 • Betaling vindt plaats na het consult via een betaalverzoek of overmaken via een overboeking.
 • Na het consult ontvang je de factuur z.s.m.
 • Mocht betalen om technische redenen niet lukken, zullen we bespreken hoe je dan kunt betalen.
Annuleren
 • Verzetten van een consult wegens onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte) mag ten alle tijden. Bij te laat verzetten worden wel eventuele reeds gemaakte opvangkosten, reiskosten en reistijd wel in rekening gebracht.
 • Consulten kunnen tot 72 uur voor de afgesproken tijd kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij afzegging binnen 72 uur van de afgesproken tijd, heb ik het recht om een half uur aan voorbereidingstijd en de opvangkosten in rekening te brengen.
 • Bij afzegging binnen 24 uur van de afgesproken tijd, heb ik het recht om de volledige verwachte consulttijd in rekening te brengen. Daarbij geldt dat als je te laat afmeldt eventuele reeds gemaakte opvangkosten, reiskosten en reistijd ook in rekening worden gebracht.

Voordat een overeenkomst tot stand kan komen is het van belang dat je akkoord geeft op de algemene voorwaarden. Mocht je niet akkoord zijn met de algemene voorwaarden, kunnen we altijd in overleg gaan. Dit kan door mij een mail te sturen via het contact formulier. Mochten we er samen niet uitkomen kan er geen consult plaatsvinden.

× Stel je vraag